ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

കുറിച്ച്
Hebei Orient Int'l Logistics Co., Ltd.

Hebei Orient Int'l Logistics Co., Ltd. സ്ഥാപിതമായത് 2010-ലാണ്. കമ്പനി വേൾഡ് ലെവൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്‌മെന്റ് ഗ്രൂപ്പുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.വേൾഡ് ക്ലാസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ (ഹെബെയ് ഫ്രീ ട്രേഡ് സോൺ) കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്. Hebei Yuantang Gene Technology Co., Ltd., Shihang Management Hebei Co., Ltd. എന്നിവ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര സേവന വ്യവസായ ശൃംഖല രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി ആറ് കമ്പനികൾ സംയുക്തമായി രൂപീകരിച്ചതാണ്.

സേവനങ്ങള്

1b266c1b
1ba2afe9
337256b0
ad012448